ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม สถานะใบรับรอง
51. บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
3-88(2)-2/48สบ
64 หมู่ 2 หมู่บ้านปางโก ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)
52. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
3-88-30/53สบ
36 หมู่ 4 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
53. บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ข3-88-37/52สบ
111/11 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
54. บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
น.88(2)-1/2541-นนป.
745 หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)
55. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
ข3-88-119/56สบ
189 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
56. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
ข3-88-26/56รย
339 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
57. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
ข3-88-26/56รย
339 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
58. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
ข3-88-62/56ฉช
99 หมู่ 17 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
59. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
60. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
61. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
62. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
63. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
64. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
65. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
66. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
67. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
68. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
69. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
70. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-7/2541-ญนพ.
271 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
71. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
72. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
น.42(1)-1/2550-นอล.
88/3 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ปิโตรเคมี
73. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
3-8(1)-10/53ปท
60/1120 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10210
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ผลิตเครื่องดื่มจากผักหรือพืช ผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
74. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3-49-1/31
210 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท ตำบลพระโขนงใต้ อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
75. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
น.88(2)-12/2557-ญอบ.
เลขที่ 546 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ-เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
76. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
น.88(2)-13/2557-ญอบ.
เลขที่ 545 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ-เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
77. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
น.88(2)-8/2557-ญหบ.
เลขที่ 224 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
78. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
น.88(2)-9/2557-ญหบ.
เลขที่ 225 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
79. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
น.88(2)-3/2557-ญอบ.
เลขที่ 525 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
80. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
น.88(2)-12/2557-ญอบ.
เลขที่ 546 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ-เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
81. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
น.88(2)-13/2557-ญอบ.
เลขที่ 545 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ-เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
82. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
น.88(2)-8/2557-ญหบ.
เลขที่ 224 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
83. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
น.88(2)-9/2557-ญหบ.
เลขที่ 225 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
84. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
น.88(2)-3/2557-ญอบ.
เลขที่ 525 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
85. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงไฟฟ้า
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
เลขที่ 14 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
86. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
น.88(2)-12/2557-ญอบ.
เลขที่ 546 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ-เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
87. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
น.88(2)-13/2557-ญอบ.
เลขที่ 545 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อ-เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
88. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
น.88(2)-8/2557-ญหบ.
เลขที่ 224 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
89. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
น.88(2)-9/2557-ญหบ.
เลขที่ 225 หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
90. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
น.88(2)-3/2557-ญอบ.
เลขที่ 525 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
พลังงานไฟฟ้าแลไอน้ำ
91. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงไฟฟ้า
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
เลขที่ 14 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
92. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงไฟฟ้า
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
เลขที่ 14 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
93. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 โรงไฟฟ้า
น.42(1)-27/2535-ญนพ.
เลขที่ 14 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปิโตรเคมี
94. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
3-52(4)-3/45-รย.
111/7, 111/11 หมู่ 2 ตำบล มะขามคู่ อำเภอพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
ฉนวนยางกันความร้อน
95. บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
น.88(2)-2/2558-ญบว.
เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
96. บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
น.88(2)-1/2558-ญบว.
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
97. บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
น.88(2)-10/59ปจ.
เลขที่ 418 หมู่ 1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
98. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
ข3-88(2)-21/61รย.
เลขที่ 399 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
99. บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
น.88(2)-2/2558-ญบว.
เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
100. บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
น.88(2)-1/2558-ญบว.
เลขที่ 888 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ