ค้นหาข้อมูลประกาศผลให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

ลำดับ ชื่อโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ขอบเขตการประเมิน ผลการพิจารณา
1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 5 มิลลิเมตร B2C ผ่าน
2. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 5 มิลลิเมตร B2C ผ่าน
3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 5 มิลลิเมตร B2C ผ่าน

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา