ตารางการประชุมให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์

ครั้งที่ วันประชุมรับรอง เวลา บริษัทส่งใบสมัครให้ฝ่ายเลขาฯ บริษัทชำระเงิน Auditor กำหนดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับรอง รายงานการรับรอง
ครั้งที่ 5-1/2565 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 6-1/2566 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 -
ครั้งที่ 7-2/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 -
ครั้งที่ 8-3/2566 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 -
ครั้งที่ 9-4/2566 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 -