25 ก.ย. 2565, 08:15

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ


ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

หัวข้อการอบรม
1. สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3. ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
4. เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

วันที่อบรม 4 – 3 พ.ย. 2565
รูปแบบ : Online
ปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 65

จัดโดยสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เรียบจบมีเอกสารรับรองเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จากกรมโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย

สอบถามเพิ่มเติม : 02- 345 – 1261-2