23 ก.ย. 2565, 08:10

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม


ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 4
หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม 

หัวข้อการอบรม
1. แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม
2. แนวคิดและหลักการในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการรีไซเคิลน้ำเสีย
3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
5. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรีไซเคิลน้ำเสีย
6. การควบคุมระบบรีไซเคิลน้ำเสีย และกรณีศึกษา
7. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย
8. ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรม ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่อบรม 10 – 11 พ.ย. 2565
รูปแบบ : Onsite
ปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 65

จัดโดยสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เรียบจบมีเอกสารรับรองเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จากกรมโรงงานถูกต้องตามกฎหมาย

สอบถามเพิ่มเติม : 02- 345 – 1261-2