ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม สถานะใบรับรอง
1. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
3-38(2)-2/34กจ
99 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130
ผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ
2. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี
จ3-20(1)-1/38ปท
63 หมู่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ผลิตน้ำดื่ม
3. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โรงงานโคราช
3-20(3)-1/40นม
เลขที่ 360 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ผลิตน้ำอัดลม  โคคา-โคล่า แฟนต้า สไปรท์ น้ำดื่มน้ำทิพย์ และน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้วและพลาสติก บรรจุลัง ทำขวดพลาสติก
4. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (หาดใหญ่)
3-20(3)-1/13สข
87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำดื่ม และผลิตขวด PET เพื่อบรรจุน้ำอัดลม
5. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
3-19(2)-1/36อย
77 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ผลิตเบียร์
6. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
3-16-1/47สค
8 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทำสุราแช่ประเภทสุราแช่พื้นเมือง
7. บริษัท แสงโสม จำกัด
3-16-1/17นฐ
49 หมู่ 4 ซอยสุขาภิบาลสามพราน ถนนเพชรเกษม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ผลิตสุราวิสกี้ บรั่นดี
8. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
3-18-1/37สค
9/2 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผลิตสุราแช่ประเภทสุราผลไม้
9. บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
3-16-1/25ปท
82 หมู่3 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ผลิตสุรา
10. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
3-57(1)-3/14สบ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ กม. 129 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
ผลิตปูนซีเมนต์
11. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
3-3(1)-4/38สบ
33/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
คัดขนาดหินปูนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตปูนซิเมนต์และหินก่อสร้าง
12. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3-52(3)-1/39ตง
139 หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000
การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
13. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
3-11(3)-1/42กส
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านสมสะอาด ถนนบัวขาว-โพนทอง ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
14. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี
3-4(1)-1/32สบ
150 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
15. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
3-4(1)-1/24สค
4/2 หมู่7 ซอยพุทธมณฑลสาย 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
ฆ่าไก่และชำแหละเนื้อไก่แช่แข็ง ทำลูกชิ้น ไส้กรอก
16. บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
จ3-77(2)-4/43ปท
11/22 หมู่ 20 ซอยเจริญจิตร ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์จากพลาสติก
17. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
3-88(2)-58/54ปท
59/4 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 347 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
18. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
น.88-1/2552-นนค.
47 หมู่ 14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 115 เมกะวัตต์ (ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) ไอน้ำ
19. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
น.88-2/2552-นนค.
47/1 หมู่ 14 ถ.พหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด115เมกะวัตต์(ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง),ไอน้ำ
20. บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
3-88(2)-1/40สบ
79 หมู่ 3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
21. บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
3-88-83/53สบ
20 หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
22. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
3-88(2)-58/54ปท
59/4 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 347 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
23. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
น.88-1/2552-นนค.
47 หมู่ 14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 115 เมกะวัตต์ (ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) ไอน้ำ
24. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
น.88-2/2552-นนค.
47/1 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด115เมกะวัตต์(ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง),ไอน้ำ
25. บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
3-88(2)-1/40สบ
79 หมู่ 3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
26. บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
3-88-83/53สบ
20 หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
27. บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด

80 หมู่ 1 ตำบลพร่อน อ-เภอเมือง จังหวัดยะลา 95160
28. บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
3-88-53/55อย
999 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อ-เภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
29. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3-88(2)-66/53รย
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
30. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
3-88(2)-58/54ปท
59/4 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 347 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
31. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
น.88-1/2552-นนค.
47 หมู่ 14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 115 เมกะวัตต์ (ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) ไอน้ำ
32. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
น.88-2/2552-นนค.
47/1 หมู่ 1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด115เมกะวัตต์(ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง),ไอน้ำ
33. บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
3-88(2)-1/40สบ
79 หมู่ 3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
34. บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
3-88-83/53สบ
20 หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
35. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3-90-6/49รย
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ผลิตไอน้ำ ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม และสถานีรับและจ่ายไฟฟ้า (300MW)
36. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3-90-6/49รย
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ผลิตไอน้ำ ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม และสถานีรับและจ่ายไฟฟ้า (300MW)
37. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3-90-6/49รย
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ผลิตไอน้ำ ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม และสถานีรับและจ่ายไฟฟ้า (300MW)
38. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-4/2549-ญอล.
98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
39. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-4/2549-ญอล.
98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
40. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-4/2549-ญอล.
98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
41. บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ข3-88-37/52สบ
111/11 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
42. บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
น.88(2)-1/2541-นนป.
745 หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)
43. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
ข3-88-119/56สบ
189 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
44. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
ข3-88-26/56รย
339 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
45. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
ข3-88-62/56ฉช
99 หมู่ 17 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
46. บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ข3-88-37/52สบ
111/11 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
47. บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
น.88(2)-1/2541-นนป.
745 หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)
48. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
ข3-88-119/56สบ
189 หมู่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
49. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
ข3-88-26/56รย
339 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
50. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
ข3-88-62/56ฉช
99 หมู่ 17 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ